φύλλο 1 (ομάδα 4)

Δραστηριότητα 1η

1.1. Διαβάστε το κείμενο  της ενότητας 15. Θα το βρείτε στο  σχολικό βιβλίο/  ψηφιακό σχολείο, εδώ: https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20352/ ή στην ιστοσελίδα Perseus, εδώ: https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=EAD79DABBAE3584E9A2D1DA7E09A6F2C?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0057%3Abook%3D3%3Asection%3D1274b.

1.2. Κατόπιν καταμετρήστε ως μέρη του λόγου (και όχι ως ξεχωριστές λέξεις) τα ουσιαστικά, τα επίθετα, τις αντωνυμίες, τα απαρέμφατα, τις μετοχές και τα ρήματα περιλαμβάνοντας στην καταμέτρηση και τις επαναλήψεις τους. (Μ’ άλλα λόγια γράφω: ουσιαστικό, ουσιαστικό, κ.ο.κ. για κάθε λέξη-ουσιαστικό που αναγνωρίζω όσες φορές εμφανίζονται στο κείμενο. Το ίδιο και για τα άλλα μέρη του λόγου).

1.3. Στη συνέχεια επικολλήστε τα αποτελέσματα της καταμέτρησης στο πλαίσιο που θα βρείτε στο περιβάλλον του wordle κατά το πρότυπο που δίνει η σελίδα https://www.wordle.net/advanced  και δημιουργήστε ένα συννεφόλεξο.

1.4. Ποιο μέρος του λόγου κυριαρχεί; Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η επιλογή αυτή; Σκεφτείτε το στόχο και το είδος του κειμένου. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να δοθεί ένα τέτοιο κείμενο ως αδίδακτο στις πανελλήνιες εξετάσεις; Εξηγήστε γιατί ναι ή γιατί όχι;

Δραστηριότητα 2η

Δείτε το λεξιλόγιο της ενότητας https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20352/ και συγκρίνετε τις λέξεις που δίνει με την ερμηνεία τους.

2.1. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, οι συγγραφείς του βιβλίου δίνουν μια αναλυτική ερμηνεία και μετάφραση αυτών των λέξεων και φράσεων;

2.2. Ποιες δυσκολίες προσπαθούν έτσι να ξεπεράσουν;

φύλλο 1 (ομάδα 4) απαντήσεις

Δραστηριότητα 2η

Ομάδα 4 φύλλο 1 Χ-Ι 2014-04-01
Αρχικά, διότι μία λέξη μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το περιεχόμενο του κάθε κειμένου. Επίσης, γιατί είναι σημαντικό να αποδίδεται το νόημα του κειμένου και όχι το κείμενο κατά λέξη. Στη μετάφραση κατά λέξη πολλές φορές δεν βγαίνει νόημα, άρα για την ορθή κατανόηση του κειμένου χρειάζεται το νόημα των λέξεων-φράσεων. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να ξεπεράσουν τη δυσκολία του μαθητή να κατανοήσει το κείμενο σε περίπτωση που προσπαθήσει να το μεταφράσει κατά λέξη.

Νέο σχόλιο