φύλλο 3 (ομάδα 2)

1η δραστηριότητα

Στο απόσπασμα 15 https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20352/ ο Αριστοτέλης θέτει ερωτήματα γύρω από την έννοια της πόλης και του πολίτη.
1.1. Ποιο από αυτά είναι το θεμελιακό ερώτημα μέσα από το οποίο θα οδηγηθούμε στην απάντηση και των επόμενων;
1.2. Βάλτε σε σειρά τους ορισμούς που αναζητά ο Αριστοτέλης και δημιουργήστε στο https://bubbl.us/ ένα σχήμα που να αποδίδει την αφετηρία και την κατάληξη του συλλογισμού.
1.3. Ανταλλάξτε με μέιλ ή μέσω facebook το αρχείο εικόνας με το αποτέλεσμα και συγκρίνετέ το με το αντίστοιχο της 1ης ομάδας.
1.4. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις που τυχόν έχετε να κάνετε στη δουλειά της 1ης ομάδας και ενημερώστε την με ένα μήνυμα.

2η δραστηριότητα

Εντοπίστε στο κείμενο της ενότητας 15 https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20352/ τον ορισμό που δίνει ο Αριστοτέλης για την πόλη.
2.1. Συνδυάστε τον με όσα υποστήριξε σε προηγούμενη ενότητα (12)  https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20349/ σχετικά με τη φύση της πόλης
2.2. Συγκρίνετε τη θέση του με αυτήν του σοφιστή Λυκόφρονα όπως ο ίδιος ο Αριστοτέλης την παρουσιάζει στο κείμενο που μπορείτε να βρείτε στο Γ΄ 1280b: https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=45 .
Για τη συγκεκριμένη θέση των σοφιστών ανατρέξτε και στις ψηφίδες για την ελληνική Γλώσσα στην ενότητα Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι στο κεφάλαιο «Οι Σοφιστές και ο Σωκράτης» στην υποενότητα «Η φύση των θεσμών»: https://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/filosofia/page_037.html
2.3. Ποιος είναι ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ των πολιτών που συνιστούν την πόλη σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και ποιος σύμφωνα με τον Λυκόφρωνα και τους σοφιστές;
2.4. Ποιος κατά τη γνώμη σας βρίσκεται πιο κοντά στη σύγχρονη αντίληψη για το κράτος και τον πολίτη;
2.5. Εσείς με ποιον από τους δύο θα συμφωνούσατε και γιατί;

το φύλλο εργασίας και σε αρχείο .doc

φύλλο 3 (ομάδα 2) απαντήσεις

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο