φύλλο 3 (ομάδα 1)

Δραστηριότητα 1η


Στο απόσπασμα 15 του σχολικού βιβλίου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20352/  ο Αριστοτέλης θέτει ερωτήματα γύρω από την έννοια της πολιτεία, της πόλης και του πολίτη.
1.1. Ποιο από αυτά είναι το θεμελιακό ερώτημα μέσα από το οποίο θα οδηγηθούμε στην απάντηση και των επόμενων;
1.2. Βάλτε σε σειρά τους ορισμούς που αναζητά ο Αριστοτέλης και δημιουργήστε στο https://bubbl.us/ ένα σχήμα που να αποδίδει την αφετηρία και την κατάληξη του συλλογισμού. Αποθηκεύεστε το σχήμα σε αρχείο εικόνας.
1.3. Ανταλλάξτε με μέιλ ή μέσω facebook το αρχείο εικόνας με το αποτέλεσμα και συγκρίνετέ το με το αντίστοιχο της 4ης ομάδας.
1.4. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις που τυχόν έχετε να κάνετε στη δουλειά της 4η ομάδας και ενημερώστε την με ένα μήνυμα.

Δραστηριότητα 2η

Ο Αριστοτέλης επιδιώκει να ορίσει την έννοια του πολίτη, επειδή σε προηγούμενο απόσπασμα (12) του σχολικού βιβλίου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20349/ προσδιορίζει την ιδιότητα του πολίτη ως φυσική.

2.1. Προσπαθήστε λοιπόν να συγκρίνετε τη θέση του γύρω από την πολιτική φύση του ανθρώπου με την αντίστοιχη άποψη των κυνικών φιλοσόφων όπως περιγράφεται στη βικιπαίδεια (θέση 7) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#.CE.91.CF.81.CF.87.CE.AD.CF.82_.CE.9A.CF.85.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CE.AE.CF.82_.CF.86.CE.B9.CE.BB.CE.BF.CF.83.CE.BF.CF.86.CE.AF.CE.B1.CF.82.
2.2. Πρόκειται για απόψεις που μοιάζουν ή διαφέρουν;
2.3. Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας, επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία των θέσεων τόσο του Αριστοτέλη όσο και των κυνικών, σ’ ένα κείμενο 100 λέξεων περίπου.

το φύλλο εργασίας και σε αρχείο .doc

φύλλο 3 (ομάδα 1) απαντήσεις

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο